Wanneer

25 februari 2024    
10:30 - 12:30
Komende zondag spreekt Wim de Groot met als thema
‘Zo wil je niet zijn’ n.a.v. Lucas 8: 9-14.
Van harte welkom! De dienst start om 10.30 uur.